Follow us on Twitter
Follow us on Youtube
Follow us on LinkedIn
Innovative policies for improving citizens’ health and wellbeing addressing indoor and outdoor lighting
Innovative policies for improving citizens’ health and wellbeing addressing indoor and outdoor lighting
Innovative policies for improving citizens’ health and wellbeing addressing indoor and outdoor lighting
Innovative policies for improving citizens’ health and wellbeing addressing indoor and outdoor lighting

ENLIGHTENme uuring - kodanikuteaduslik lähenemine

Igaüks saab teaduses osaleda. Praegusel ajal muutub üha olulisemaks avalikkuse osalemine teadusuuringutes. See aitab meil paremini mõista teadust ja selle kasu ühiskonnale. Projekti ENLIGHTENme kaudu saavad Tartu linna elanikud, kelle vanus on 65-aastat ja rohkem, aidata kaasa teadusuuringule, mis uurib valgustuse mõju kodanike tervisele ja heaolule.


Palun lugege veidi lähemalt ENLIGHTENme projekti ja uuringu taustast, klõpsates +:

 • Miks ENLIGHTENme sellist uuringut läbi viib?

  Linnastumise peamine, kuid suuresti alahinnatud kõrvalmõju on inimeste üha suurenev öine kokkupuude elektrivalgusega. Lisaks avalikule välisvalgustusele ja tugevalt linnastunud alade kunstlikule taevahelendusele puutuvad inimesed valgusega üha enam kokku ka üksikisiku tasandil, näiteks koduvalgustuse ning arvutite, nutitelefonide jm valgust kiirgavate ekraanide kaudu. Praeguseks leitud teaduslikud tõendid viitavad sellele, et sobimatu ja häiriv valgusega kokkupuude öösel või liiga vähene kokkupuude päeval võib mõjutada inimese bioloogilisi harjumusi. See omakorda võib avaldada märkimisväärset mõju tervisele ja heaolule ning mängida rolli isegi levinud krooniliste haiguste tekkes. Üle 65-aastased täiskasvanud on sellisele mõjule eriti vastuvõtlikud.

  Peale selle kujundab valgus linnaruumi ja ühiskondlikku elu nii kodus kui ka avalikus ruumis, mõjutades seeläbi inimeste käitumist, meeleolu, turvatunnet ja sotsiaalseid suhteid. Valgustus võib suurendada inimeste usaldust linna ja kaaskodanike vastu, julgustada inimesi linna jääma ja üksteisega suhtlema, aga edendada ka rühmaviisilisi sotsiaalseid tegevusi linnaruumis.

  Lisaks mõjutab valgustus palju eakate inimeste elu, nt juurdepääsu avalikule ruumile ja kodanikuühiskonnas osalemist, ning mõju avaldab ka nende siseruumide kvaliteet, kus eakad veedavad rohkem aega kui nooremad täiskasvanud.

  Kuigi üldsuse teadlikkus valgusega seotud tervise- ja heaoluprobleemidest on paranemas, keskenduvad valgustuspoliitikad ja investeerimisstrateegiad endiselt kuludele, energiatõhususele, ohutusele või linna kuvandile.

  Sel põhjusel on projekti ENLIGHTENme eesmärk koguda tõendeid välis- ja sisevalgustuse mõju kohta inimeste tervisele ja heaolule. Selleks töötatakse välja ja katsetatakse uuenduslikke lahendusi ja poliitikaid, mis aitavad võidelda ka tervisealase ebavõrdsusega Euroopa linnades. Eelkõige viib ENLIGHTENme läbi detailse uuringu tervise, heaolu, valgustuse ja sotsiaalmajanduslike tegurite vaheliste seoste kohta kolmes katselinnas (Amsterdamis, Bolognas ja Tartus), kus sihtpiirkond on valitud kunstliku valgusega kokkupuute alusel ja selliselt, et kokkupuude peegeldaks sotsiaalset ebavõrdsust.

Üksikasjalikku ülevaadet uuringust ja tegevuse käigust saate lugeda allpool, klõpsates +:

 • Uuringu üksikasjad ja ajakava

  ENLIGHTENme uuringu kestab osaleja jaoks 16 nädalat ja seda on võimalik alustada viiel erineval ajal vahemikus 2023. aasta veebruar kuni 2024. aasta veebruar.

  Nende kuude jooksul leiate tõenäoliselt Tartus, Annelinna piirkonnas läbiviidava uuringu kohta lisateavet reklaamlehtede, plakatite ja suuliste tutvustuste kaudu. Olete oodatud end uuringusse kirja panema, kui vastate allolevatele kriteeriumitele. Uuringusse registreerumiseks saatke e-kiri aadressile valgusuuring@ut.ee või helistage numbril 53 50 2550. Nimetatud kriteeriumid on:

  • te elate Tartus;
  • olete 65-aastane või vanem;
  • räägite eesti või vene keelt.

  Kõik registreerunud osalejad jagatakse seejärel juhuslikult kahte rühma: sekkumisrühm ja kontrollrühm. Sekkumisrühma liikmed saavad spetsiaalse valgusti, mis antakse kolmeks 16 nädalaks (üle 3 kuu) nende koju, samas kui kontrollrühma liikmed valgustit ei saa. Mõlema rühma liikmed peavad seejärel läbima allpool kirjeldatud hindamise, mis toimub kaks korda: uuringu alguses ja lõpus (16. nädalat hiljem). Osaleja viib uuringut läbi oma kodus.

  Uuringu juhised

  Kui olete ametlikult uuringusse registreerunud, annab uuringu läbiviija teile üksikasjalikud juhised uuringu käigu kohta. Tutvustab uuringu etappe ning annab juhised, kuidas ja millal uuringu materjale kasutada. Samuti julgustatakse teid selle kohtumise ajal esitama mis tahes küsimusi, mis teil võivad tekkida. Kohtumise lõpus antakse teile uuringu materjalid, mille võtate koju kaasa. Nende hulgas on ka kõigi kohtumisel suuliselt edastatud juhiste kirjalik, väljaprinditud versioon. Teave kohtumise kellaaja, kuupäeva ja asukoha kohta esitatakse uuringukutses või lisatakse sellele lehele kohe, kui see on kokku lepitud.

  Kui olete ametlikult uuringusse registreerunud, annab uuringu läbiviija teile üksikasjalikud juhised uuringu käigu kohta. Tutvustab uuringu etappe ning annab juhised, kuidas ja millal uuringu materjale kasutada. Samuti julgustatakse teid selle kohtumise ajal esitama mis tahes küsimusi, mis teil võivad tekkida. Kohtumise lõpus antakse teile uuringu materjalid, mille võtate koju kaasa. Nende hulgas on ka kõigi kohtumisel suuliselt edastatud juhiste kirjalik, väljaprinditud versioon. Teave kohtumise kellaaja, kuupäeva ja asukoha kohta esitatakse uuringukutses või lisatakse sellele lehele kohe, kui see on kokku lepitud.

  Esimene hindamine

  Esimene hindamine kestab kaks nädalat uuringu alguses. Nende kahe nädala jooksul täidate mitu ülesannet. Nende hulka kuuluvad:

  • ühe heaolu- ja terviseküsimustiku täitmine (hinnanguline aeg: 20 minutit);
  • lühikeste igapäevaste küsimustike täitmine neljateistkümne päeva jooksul oma igapäevaste tegevuste (söömine, magamine, väljas käimine) kohta;
  • süljeproovide võtmine teatud bioloogiliste näitajate, nt melatoniini taseme määramiseks ja DNA kogumiseks või käevõru (randmel kantava aktiivsusmonitor) ja prossi kandmine neljateistkümne päeva jooksul, et salvestada kokkupuuted sise- ja välisvalgustusega.

  Saate hõlpsasti kõiki ülesandeid kodus ise täita. Juhised saite esialgsel kohtumisel. Kahe nädala möödudes esitate kõik kogutud materjalid.

  Sekkumisperiood

  Sekkumisperioodil jagame osalejad kahte rühma: ühele rühmale (sekkumisrühmale) antakse sisevalgusti, teisele, võrdlusrühmale sisevalgustit ei anta. Sekkumisperioodi alguses antakse sisevalgustiga osalejatele teavet, kuidas lampi paigaldada ja kasutada. Sisevalgustita osalejatel palutakse oma kodu valgustust mitte muuta. Lisaks sellele muudetakse Annelinnas välisvalgustust.

  Teine hindamine

  Enne teist hindamist kutsutakse kõik osalejad taas uurijaga kohtumisele. Selle kohtumise eesmärk on tuletada osalejatele meelde juhised ja anda neile kätte uued uuringu materjalid. Teine hindamine sarnaneb esimesega. Ülevaade ülesannetest on järgmine:

  • ühe heaolu- ja terviseküsimustiku täitmine (hinnanguline aeg: 20 minutit)
  • lühikeste igapäevaste küsimustike täitmine neljateistkümne päeva jooksul oma igapäevaste tegevuste (söömine, magamine, väljas käimine) kohta;
  • seitsme süljeproovi võtmine ühe õhtu jooksul sagedusega üks proov tunnis, alustades viis tundi enne tavapärast magamaminekuaega. Süljeproove võetakse melatoniini kogumiseks;
  • käevõru (randmel kantava aktiivsusmonitor) ja prossi kandmine neljateistkümne päeva jooksul, et salvestada kokkupuuted sise- ja välisvalgusega.

  Kahe nädala möödudes annab osaleja uuringu materjalid jälle tagasi. Vahemikus september 2023 – aprill 2024 on uuritavatel võimalus osaleda Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tervisekontrollis. Sisevalgustusega seotud sekkumise rühma liikmed saavad lambi ja konkreetsed juhised selle kasutamiseks. Teil palutakse lamp asetada kodus sisevalgustuse täiendamiseks ruumi, kus Te viibite enamiku ajast (külaliste-, söögi- või elutuba). Kõik sekkumisrühma liikmed saavad lambi LUMIE Halo (https://www.lumie.com/products/halo). Lumie Halos on kasutatud nii külma kui ka sooja valge valgusega valgusdioode. Lamp annab 20 cm kauguselt 10 000 luksi valgust, mis on kõige eredam päevarežiimis (5000K). Lampi saab kasutada ka õhtužiimis (3000K). Lamp on täielikult ultraviolettvalguse vaba ja maksimaalse võimsusega 30W. Kuna kasutaja saab liugurnupuga reguleerida valgustuse määra (eredust), siis on võimalik reguleerida ka lambi elektrienergia tarbimist vastavalt soovile. Tegemist on LED lambiga, mis on energiasäästlik ning uuringus osalejad saavad seda kasutada oma senise valgusallika asemel, mitte sellele lisaks. Seetõttu ei tekita antud lambi kasutamine täiendavaid rahalisi väljaminekuid.

  Ohutusstandardite seisukohast on sõltumatud eksperdid kontrollinud Halo lambi vastavust standardile EN 62471: 2008 (lampide ja lampseadmete fotobioloogiline ohutus) ja leidnud, et see vastab erirühmadele (exempt group) kehtestatud nõuetele. Selle kontrolli ajal hinnati ultraviolettkiirgusest tingitud ohte silmadele ja nahale (hinnatud ohud: UV-kiirgusest tingitud naha ja silmade kahjustus (actinic UV skin & eye) ning UVA-kiirgusest tingitud silmakahjustus (eye UV-A)). Kontrollitud on Lumie Halo lambi vastavust:

  • direktiiviga 2014/35/EL, teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemise kohta (madalpingedirektiiv);
  • direktiiviga 2014/30/EL, elektromagnetilise ühilduvuse kohta (elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv).

  Sisevalgustusega seotud sekkumisel antakse järgmised juhised: Asetada Halo lamp ruumi, kus Te veedate suurema osa oma ajast. Minimaalse kauguse nõuet ei ole.

  • Hoida lampi aasta läbi iga päev vähemalt kaks tundi (mitte tingimata järgemööda) päevarežiimil (eredaima valgusega režiimil), kui viibite siseruumides. Seda saab osaleja teha ka koos oma tavavalgusti väljalülitamisega (ta kasutab uuringus antud lampi tavavalgusti asemel).
  • Lülitada Halo lamp sisse vähemalt üks tund pärast ärkamist, aga mitte enne päikesetõusu.
  • Lülitada Halo lamp välja neli tundi enne magamaminekut.
  • Halo lambi valgusega kokkupuutumise kestust arvestatakse küsimustike järgi, mida uuritavad täidavad kahenädalasel sekkumiseelsel hindamisperioodil, kuue kuu möödudes toimuva vahehindamise ajal ja viimasel hindamisperioodil uuringu lõpus. Nende küsimustikega kogume andmeid kodus ja väljaspool kodu veedetud aja kohta.

  Kontrollrühma liikmetele ei anta vahendeid sisevalgustuse täiendamiseks. Seega seisneb ainuke erinevus selles, et kontrollrühm ei kasuta Halo lampe. Kõik muud protseduurid on rühmadel samad. Välisvalgustust kohandava sekkumise mõju võetakse analüüsimisel arvesse kolmel viisil: (1) määrates inimese kodu ja kohandatud valgusallika vahekaugus; (2) küsides uuritavatelt, kuivõrd nad tajuvad välisvalgustuse, selle ajastuse ning kokkupuute kestuse muutust ja mida nad sellest arvavad; (3) dokumenteerides kahel nädalal enne ning pärast üks aasta kestvaid sekkumisi uuritavate ööpäevase kokkupuute ulatust valgusega. Statistilises analüüsis hinnatakse sisevalgustuse mõju nii üksikisiku tasandil kui ka välisvalgustuse mõju kontekstis, kui see on asjakohane. Seega kaalutakse sise- ja välisvalgustuse mis tahes võimalikku vastastikmõju.

  Pärast uuringut

  Pärast teist hindamist on uuring lõppenud. Osalejad saavad huvi korral end registreerida, kui nad soovivad saada oma hindamiste tulemusi. Samuti on kõikidel uuringus osalenud isikutel võimalus loterii korras võita endale uuringus kasutatud lamp.

FAQs – Korduma kippuvad küsimused

Vastused korduma kippuvatele küsimustele annavad teile veelgi üksikasjalikuma ülevaate uuringust:

 • Mida tehakse minu DNA prooviga?

  Teie DNA proov genotüpiseeritakse, mis tähendab, et määratakse Teie geneetilised markerid. Teie isikuandmete konfidentsiaalsus on tagatud. Tulemusi kasutatakse vaid teadustööös ning teadlastel, kes Teie andmetega töötavad, ei ole juurdepääsu Teie isikuandmetele.

 • Kuidas ma võtan süljeproovi?

  Teile antakse proovide kogumiseks plastikust proovikogumise anumad ning juhised. Protsess on väga lihtne ning võtab vaid mõned minutid aega.

 • Mis kasu saan ma uuringus osalemisest?

  Uuringus osalemisel on neli kasu:

  1. Teie panus aitab linnu valgustuse kavandamisel, mis tõstab inimeste elukvaliteeti,
  2. Teile antakse individuaalset tagasisidet Teie tervise ja heaolu kohta,
  3. olete osa suurest Europrojektist koos osalistega Bolognas ja Amsterdamis,
  4. Te annate hindamatu väärtusega panuse teadusele.
 • Mis juhtub kui soovin enne uuringu lõppu osalemisest loobuda?

  Osalemine on vabatahtlik. Te võite igal ajal loobuda uuringus osalemisest. Oma otsusest uuringust lahkude, informeeriga koheselt vastutavat uurijat. Te ei ole kohustatud põhendama oma soovi uuringust lahkuda. Kõiki andmeid, mis kuni selle hetkeni on kogutud, kasutatakse uuringus. Süljeproovid, mida pole veel analüüsitud, hävitatakse.

 • Kas ja millal on mul võimalik saada uuringu tulemusi?

  Pärast projekti lõppu antakse Teile mõningast tagasisidet, mis on seotud Teie reaktsiooniga valgusele võrreldes teiste ENLIGHTENme uuringus osalejatega. Saame anda Teile nõu ja anda soovitusi tervislikumaks kokkupuuteks valgusega.

 • Kas aktiivsusmonitor on veekindel?

  Jah, aktiivsusmonitor on veekindel. Võite kella kanda, kui olete duši all, vannis või ujute. Palun veenduge, et eemaldate selle kui lähete sukelduma.

 • Kas lisavalgustus kodus suurendab minu elektriarvet ning põhjustab mulle lisakulusid?

  Tegu on väga efektiivse LED lambiga. Seda ei pea kasutama lisaks oma tavapärasele valgustusele, pigem võite seda kasutada kui valgustust, mis muudab Teie tegevused mugavamaks. Te võite, kuid ei pea välja lülitama valgustust, mida varasemalt kasutasite. Kui otsustate mõnda valgustit mitte kasutada ning kasutate selle asemel uuringust saadud lampi, võivad Teie kulutused elektrile väheneda (garanteerida me seda ei saa).